Standardformulär för offentlig upphandling

Gamla och nya direktiv om offentlig upphandling

Den 26 februari 2014 antog Europaparlamentet och Europeiska unionens råd nya direktiv som reglerar offentlig upphandling i Europa. De nya direktiven 2014/23/EU, 2014/24/EU och 2014/25/EU ersätter de tidigare direktiven 2004/18/EG, 2004/17/EG.

 

Vilka formulär som ska användas

Varje medlemsland införlivar de nya direktiven i sin egen nationella lagstiftning. När ett visst direktiv har införlivats i ditt land, ska du använda den uppsättning nya formulär som omfattas av det direktivet.

Elektronisk form (XML) kontra pappersform

De formulär som är förknippade med de nya direktiven är enbart avsedda att användas elektroniskt, via vår applikation eNotices eller via valfri eSender.

Gamla formulär kan fortfarande lämnas in i ostrukturerat format (ifyllda PDF-filer, ordbehandlingsfiler osv.).

Elektroniska formulär publiceras snabbare och har färre fel

Meddelanden som sänds i ett strukturerat elektroniskt format publiceras inom fem dagar efter att de kommer in till EU:s publikationsbyrå. Däremot kan det ta upp till 12 dagar innan meddelanden som kommer in via fax, e-post eller post publiceras.

Genom den tydliga strukturen i de elektroniska meddelandena och automatisk kontroll av de obligatoriska fälten ser man till att de europeiska direktiven följs och risken för kodningsfel minimeras.

Jämförelse av gamla och nya formulär

De PDF-filer med standardformulär för offentlig upphandling som tillhandahålls nedan är endast avsedda att användas som referens. Använd eNotices onlineformulär för att skicka in dina meddelanden för publicering, eller kontakta valfri eSender.

Instruktioner för användning av standardformulär 14 "Rättelse" (F14)

 

Gammalt

Nytt

Nr

Direktiv

Formulär

Direktiv

Formulär

1

2004/18/EC

Förhandsmeddelande

2014/24/EU

Förhandsmeddelande

2

2004/18/EC

Meddelande om upphandling

2014/24/EU

Meddelande om upphandling

3

2004/18/EC

Meddelande om tilldelning av kontrakt

2014/24/EU

Meddelande om tilldelning av kontrakt

4

2004/17/EC

Periodiskt meddelande – försörjningssektorerna

2014/25/EU

Periodiskt meddelande – försörjningssektorerna

5

2004/17/EC

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

2014/25/EU

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

6

2004/17/EC

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

2014/25/EU

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

7

2004/17/EC

Kvalificeringssystem – försörjningssektorerna

2014/25/EU

Kvalificeringssystem – försörjningssektorerna

8

2004/18/EC

Meddelande om upphandlarprofil

2014/24/EU

Meddelande om upphandlarprofil

2004/17/EC

2014/25/EU

2009/81/EC

2009/81/EC

9

2004/18/EC

Meddelande om förenklat anbudsförfarande inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem

-

-

2004/17/EC

10

2004/18/EC

Koncession avseende offentliga byggentreprenader

-

-

11

2004/18/EC

Meddelande om upphandling - Kontrakt som tilldelas av koncessionshavare som inte är upphandlande myndighet

-

-

12

2004/18/EC

Meddelande om projekttävling

2014/24/EU

Meddelande om projekttävling

2004/17/EC

2014/25/EU

13

2004/18/EC

Resultat av projekttävling

2014/24/EU

Resultat av projekttävling

2004/17/EC

2014/25/EU

14

-

Meddelande för ytterligare upplysningar, upplysningar om ofullständigt förfarande eller rättelse

-

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

15

2004/18/EC

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

2014/23/EU

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

2004/17/EC

2014/24/EU

2009/81/EC

2014/25/EU

 

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Förhandsmeddelande för kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet

-

-

17

2009/81/EC

Meddelande om upphandling beträffande kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet

-

-

18

2009/81/EC

Meddelande om tilldelning av kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet

-

-

19

2009/81/EC

Meddelande om underentreprenad

-

-

20

 

 

2014/23/EU

Ändringsmeddelande

-

-

2014/24/EU

 

 

2014/25/EU

21

-

-

2014/24/EU

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

22

-

-

2014/25/EU

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – försörjningssektorerna

23

-

-

2014/23/EU

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – koncessioner

24

-

-

2014/23/EU

Koncessionsmeddelande

25

-

-

2014/23/EU

Meddelande om koncessionstilldelning

T1

Förordning 1370/2007 – Kollektivtrafik på järnväg och väg

Förhandsmeddelande för offentligt tjänstekontrakt

-

-

T2

Förordning 1370/2007 – Kollektivtrafik på järnväg och väg

Informationsmeddelande om tilldelning av offentligt tjänstekontrakt

-

-