Att skicka elektroniska meddelanden

Elektroniska meddelanden garanterar snabbhet och korrekthet Meddelanden skickas i ett strukturerat elektroniskt format och publiceras inom fem dagar efter mottagandet av Publikationsbyrån. I jämförelse kan meddelanden som skickas via fax, e-post eller post ta upp till 12 dagar att publiceras.

Onlineformulär eller XML-filer?

Det finns två sätt att skicka in meddelanden om offentlig upphandling för publicering i strukturerade elektroniska format:

  • Med hjälp av onlineformulär som tillhandahålls av eNotices-programmet.
    Detta rekommenderas för de upphandlande myndigheter som endast behöver publicera ett litet antal meddelanden varje år och/eller som inte önskar lägga tid och pengar på att utveckla specialanpassad programvara.
    Automatisk kontroll av obligatoriska fält och en tydlig struktur för elektroniska meddelanden garanterar överensstämmelse med EU-direktiv och minimerar risken för misstag.
  • Att godkännas som en eSender för TED och tillhandahålla Publikationsbyrån standardiserade XML-filer.
    Denna process kräver att man utvecklar programvara och genomgår en omfattande testfas för att säkerställa godtagbar kvalitet på XML-filerna.

Bland dem som är eSenders återfinns vanligen nationella officiella tidningar, upphandlande myndigheter som skickar ett stort antal elektroniska meddelanden, offentliga eller privata organ som agerar för "upphandlande myndigheters/enheters" räkning samt utvecklare av programvara för e-upphandling.

Läs Hur man blir en EUT eSender för mer information om ansökan och godkännandeförfarandet.