Pošiljanje elektronskih obvestil

Elektronska obvestila zagotavljajo hitrost in natančnost Obvestila, poslana v strukturirani elektronski obliki, Urad za publikacije objavi v petih dneh od prejema. Za primerjavo, obvestila, poslana po faksu ali e-pošti, so objavljena v 12 dneh.

Spletni obrazci ali datoteke XML?

Obstajata dva načina predložitve obvestil o javnih naročilih za objavo v strukturirani elektronski obliki:

  • z uporabo spletnih obrazcev aplikacije eNotices.
    To je priporočljivo za naročnike, ki morajo letno objaviti manjše število obvestil in/ali nočejo zapravljati časa in denarja za razvoj prilagojene programske opreme.
    Avtomatično preverjanje obveznih polj in jasna struktura elektronskih obvestil zagotavljata skladnost z evropskimi direktivami in zmanjšujeta možnost napak;
  • pridobitev statusa ePošiljatelj TED in zagotavljanje standardiziranih datotek XML za Urad za publikacije.
    Ta postopek zadeva fazo razvoja programske opreme in izčrpnega preskušanja za zagotovitev sprejemljive kakovosti datotek XML.

Tipični ePošiljatelji vključujejo nacionalne uradne liste, pošiljanje velikega števila elektronskih obvestil s strani naročnikov, javne ali zasebne organe, ki delujejo v imenu „naročnikov/podjetij", ter razvijalce programske opreme za e-javna naročila.

Prosimo, da za informacije o načinu prijave in postopku ugotavljanja upravičenosti preberete Kako postati ePošiljatelj TED.