Odosielanie elektronických oznámení

Elektronické oznámenia zaisťujú rýchlosť a presnosť Oznámenia odoslané v štruktúrovanom elektronickom formáte sa uverejňujú do päť dní od ich prijatia Úradom pre publikácie. Na porovnanie uverejnenie oznámenia odoslaného faxom, emailom alebo poštou môže zabrať až 12 dní.

Online formuláre alebo XML súbory?

Existujú dva spôsoby ako odosielať oznámenia o verejnom obstarávaní na uverejnenie v štruktúrovanom elektronickom formáte:

  • Pomocou online formulárov, ktoré poskytuje aplikácia eNotices.
    Toto sa odporúča tých verejných obstarávateľov, ktorí potrebujú ročne uverejniť len menšie množstvo oznámení, a/alebo ktorí si neželajú stráviť čas a financie na vytvorenie vlastného prispôsobeného softvéru.
    Automatický kontrolný systém povinných polí a jasná štruktúra elektronických oznámení zaisťujú súlad s európskymi smernicami a minimalizujú riziko pochybenia.
  • Ziskanie oprávnenia ako požívateľ TED eSender a dodávanie štandardizovaných XML súborov Úradu pre publikácie.
    Tento proces si vyžaduje absolvovanie vývoja softvéru a komplexnej testovacej fázy v záujme zaistenia prijateľnej kvality XML súborov.

Medzi bežných používateľov eSender patria národné úradné vestníky, verejný obstarávatelia odosielajúci veľké množstvá elektronických oznámení, verejné alebo súkromné orgány, ktoré konajú v mene „verejných obstarávateľov/subjektov", ako aj vývojári softvéru pre elektronické obstarávanie.

Viac informácii o postupe podávania žiadostí a získania oprávnenia nájdete v Ako sa stať používateľom TED eSender.