Nový harmonogram uverejňovania pre sériu S Ú. v. EÚ: od 1. januára 2019 sa budú oznámenia o verejnom obstarávaní na portáli TED uverejňovať od pondelka do piatka.

Tenders Electronic Daily uverejňuje oznámenia verejných obstarávaní z EÚ a mimo nej

Informácie pre a o používateľoch TED eSender

Online žiadosť na prípravu a uverejnenie oznámení o verejnom obstarávaní

Súťažné podklady pre výzvy EÚ na súťaž
SIMAP [sımɑp], acronym
information system for public procurement (fr. système d'information pour les marchés publics).