Webová stránka SIMAP sa presunula z adresy http://simap.europa.eu na adresu http://simap.ted.europa.eu. Aktualizujte si svoje záložky.

Tenders Electronic Daily uverejňuje oznámenia verejných obstarávaní z EÚ a mimo nej

Informácie pre a o používateľoch TED eSender

Online žiadosť na prípravu a uverejnenie oznámení o verejnom obstarávaní

Súťažné podklady pre výzvy EÚ na súťaž
SIMAP [sımɑp], akronym
informačný systém pre verejné obstarávanie (fr. système d'information pour les marchés publics).