Formulare standard pentru achiziţii publice

Directivele vechi şi noi privind achiziţiile publice

La 26 februarie 2014, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene au adoptat noi directive care reglementează achiziţiile publice europene. Aceste noi directive, şi anume 2014/23/UE, 2014/24/UE şi 2014/25/UE, le înlocuiesc pe cele anterioare, şi anume 2004/18/CE, 2004/17/CE.

 

Formularele care trebuie utilizate

Fiecare stat membru transpune noile directive separat în propria legislaţie naţională. În momentul în care o anumită directivă a fost transpusă de ţara dumneavoastră, trebuie să utilizaţi noul set de formulare acoperite de directiva în cauză.

Formatul electronic (XML) şi formatul tipărit

Formularele aferente noilor directive sunt destinate exclusiv utilizării electronice, prin intermediul aplicaţiei noastre eNotices sau a unui eSender ales.

Vechile formulare pot fi depuse încă în format nestructurat (PDF-uri completate, fişiere create cu procesoare de text etc.).

Anunţurile electronice asigură rapiditatea şi acurateţea

Anunţurile trimise în format electronic structurat se publică în termen de cinci zile de la primirea lor de către Oficiul pentru Publicaţii al UE. Comparativ, publicarea anunţurilor trimise prin fax, e-mail sau poştă poate dura până la 12 zile.

Verificarea automată a câmpurilor obligatorii şi structura clară a anunţurilor electronice asigură coerenţa cu directivele europene şi reduce la minimum riscul de erori de codificare.

Comparaţie între formularele vechi şi noi

Fişiere PDF ale formularelor standard pentru achiziţii publice de mai jos sunt furnizate doar cu titlu de referinţă. Pentru a trimite anunţurile spre publicare, utilizaţi formularele online eNotices sau contactaţi un eSender ales.

Instrucțiuni privind utilizarea formularului standard 14 „Erată" (F14)

 

Vechi

Noi

Nr.

Directive

Formulare

Directive

Formulare

1

2004/18/EC

Anunț de informare prealabilă

2014/24/EU

Anunț de informare prealabilă

2

2004/18/EC

Anunț de participare

2014/24/EU

Anunț de participare

3

2004/18/EC

Anunț de atribuire a contractului

2014/24/EU

Anunț de atribuire a contractului

4

2004/17/EC

Anunț orientativ periodic – utilități

2014/25/EU

Anunț orientativ periodic – utilități

5

2004/17/EC

Anunț de participare – utilități

2014/25/EU

Anunț de participare – utilități

6

2004/17/EC

Anunț de atribuire a contractului – utilități

2014/25/EU

Anunț de atribuire a contractului – utilități

7

2004/17/EC

Sistem de calificare – utilități

2014/25/EU

Sistem de calificare – utilități

8

2004/18/EC

Anunț privind profilul cumpărătorului

2014/24/EU

Anunț privind profilul cumpărătorului

2004/17/EC

2014/25/EU

2009/81/EC

2009/81/EC

9

2004/18/EC

Anunț de participare simplificat în cadrul unui sistem de achiziție dinamic

-

-

2004/17/EC

10

2004/18/EC

Concesionare de lucrări publice

-

-

11

2004/18/EC

Anunț de participare - Contracte care vor fi atribuite de un concesionar care nu este o autoritate contractantă

-

-

12

2004/18/EC

Anunț de concurs de proiecte

2014/24/EU

Anunț de concurs de proiecte

2004/17/EC

2014/25/EU

13

2004/18/EC

Rezultatele concursului de proiecte

2014/24/EU

Rezultatele concursului de proiecte

2004/17/EC

2014/25/EU

14

-

Anun'ț pentru informații suplimentare, informații cu privire la proceduri incomplete sau erate

-

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

15

2004/18/EC

Anunț de transparență ex ante voluntară

2014/23/EU

Anunț de transparență ex ante voluntară

2004/17/EC

2014/24/EU

2009/81/EC

2014/25/EU

 

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Anunț de informare prealabilă pentru contracte în domeniul apărării și securității

-

-

17

2009/81/EC

Anunț de participare pentru contracte în domeniul apărării și securității

-

-

18

2009/81/EC

Anunț de atribuire a contractului pentru contracte în domeniul apărării și securității

-

-

19

2009/81/EC

Anunț de subcontractare

-

-

20

 

 

2014/23/EU

Anunţ de modificare

-

-

2014/24/EU

 

 

2014/25/EU

21

-

-

2014/24/EU

Servicii sociale şi alte servicii specifice – contracte de achiziţii publice

22

-

-

2014/25/EU

Servicii sociale şi alte servicii specifice – utilităţi

23

-

-

2014/23/EU

Servicii sociale şi alte servicii specifice – concesiuni

24

-

-

2014/23/EU

Anunţ de concesionare

25

-

-

2014/23/EU

Anunţ de atribuire a concesiunii

T1

Regulamentul 1370/2007 – Servicii publice de transport feroviar şi rutier de călători

Anunţ de informare prealabilă privind un contract de servicii publice

-

-

T2

Regulamentul 1370/2007 – Servicii publice de transport feroviar şi rutier de călători

Anunţ de informare privind atribuirea unui contract de servicii publice

-

-