Trimiterea anunţurilor electronice

Anunţurile electronice asigură rapiditatea şi acurateţea Anunţurile trimise în format electronic structurat sunt publicate în termen de cinci zile de la primirea acestora de către Oficiul pentru Publicaţii. Prin comparaţie, publicarea anunţurilor trimise prin fax, e-mail sau poştă poate dura până la 12 zile.

Formulare online sau fişiere XML?

Există două modalităţi de a trimite spre publicare anunţuri de achiziţii publice în format electronic structurat:

  • Utilizând formularele online puse la dispoziţie prin aplicaţia eNotices.
    Această modalitate este recomandată autorităţilor contractante care au nevoie să publice doar câteva anunţuri pe an şi/sau care nu doresc să aloce timp şi bani pentru a dezvolta un software personalizat.
    Verificarea automată a câmpurilor obligatorii şi structura clară a anunţurilor electronice asigură concordanţa cu directivele europene şi reduce la minimum riscul unor erori.
  • Calificarea ca TED eSender şi trimiterea de fişiere XML standardizate către Oficiul pentru Publicaţii.
    Acest proces implică parcurgerea unei etape de dezvoltare a software-ului şi a unei etape de testare complete în vederea asigurării calităţii acceptabile a fişierelor XML.

În rândul entităţilor care au calitatea de eSender tipic se numără jurnalele oficiale naţionale, autorităţile contractante care trimit un număr însemnat de anunţuri electronice, organismele publice sau private care acţionează în numele „autorităţilor/entităţilor contractante", precum şi dezvoltatorii software-ului de achiziţii publice electronice.

Pentru informaţii privind depunerea unei cereri şi procedura de calificare, vă rugăm să citiţi Cum să devii TED eSender.