Wysyłanie ogłoszeń elektronicznych

Ogłoszenia elektroniczne zapewniają oszczędność czasu i dokładność Ogłoszenia przesłane w ustrukturyzowanym formacie elektronicznym są publikowane w ciągu 5 dni od ich otrzymania przez Urząd Publikacji. Dla porównania, w przypadku ogłoszeń przesłanych faksem, pocztą elektroniczną lub listownie publikacja może potrwać nawet do 12 dni.

Formularze online czy pliki XML?

Są dwa sposoby przesyłania do publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych w ustrukturyzowanym formacie elektronicznym.

  • Z wykorzystaniem formularzy online zapewnianych przez wniosek eNotices.
    Jest to sposób zalecany dla tych podmiotów zamawiających, które publikują tylko niewielką liczbę ogłoszeń rocznie i/lub które nie chcą poświęcać czasu i środków finansowych na opracowanie dostosowanej aplikacji.
    Automatyczna kontrola pól obowiązkowych do wypełnienia i przejrzysta struktura zapewniają zgodność z europejskimi dyrektywami i ograniczają do minimum ryzyko błędów.
  • Zakwalifikowanie statusu TED eSender i przesyłanie Urzędowi Publikacji ustandaryzowanych plików XML.
    Proces ten wymaga opracowania oprogramowania i przeprowadzenia kompleksowego etapu testowania w celu zapewnienia akceptowalnej jakości plików XML.

Typowi nadawcy eSenders to krajowe Dzienniki Urzędowe, instytucje zamawiające, które wysyłają dużą liczbę ogłoszeń elektronicznych, organy publiczne lub prywatne działające w imieniu „instytucji/podmiotów zamawiających", a także twórcy oprogramowania zamówień elektronicznych.

Informacje na temat sposobu ubiegania się o status TED eSender i procedury kwalifikacji znajdują się w sekcji Jak zostać OJS eSender.