Witryna SIMAP została przeniesiona z http://simap.europa.eu do http://simap.ted.europa.eu. Prosimy o aktualizację swoich zakładek.

Tenders Electronic Daily, w którym publikowane są ogłoszenia o zamówieniach publicznych z UE i spoza UE

Informacje przeznaczone dla użytkowników posiadających status TED eSender i na ich temat

Wniosek online o sporządzanie i publikację ogłoszeń o zamówieniach publicznych

Dokumentacja przetargowa dla unijnych zaproszeń do ubiegania się o zamówienie
SIMAP [sımɑp], skrótowiec
system informacyjny zamówień publicznych (fr. système d'information pour les marchés publics).