Nowy harmonogram publikacji w Dz.U. seria S: od dnia 01/01/2019 r. ogłoszenia o zamówieniach będą publikowane w portalu TED od poniedziałku do piątku.

Tenders Electronic Daily, w którym publikowane są ogłoszenia o zamówieniach publicznych z UE i spoza UE

Informacje przeznaczone dla użytkowników posiadających status TED eSender i na ich temat

Wniosek online o sporządzanie i publikację ogłoszeń o zamówieniach publicznych

Dokumentacja przetargowa dla unijnych zaproszeń do ubiegania się o zamówienie
SIMAP [sımɑp], acronym
information system for public procurement (fr. système d'information pour les marchés publics).