Elektronische aankondigingen versturen

Elektronische aankondigingen zijn snel en nauwkeurig Aankondigingen die worden verstuurd in een gestructureerd elektronisch formaat, worden binnen vijf dagen na ontvangst ervan bekendgemaakt door het Publicatiebureau. Ter vergelijking: bij aankondigingen die per fax, e-mail of post worden verstuurd, kan het tot twaalf dagen duren voordat ze worden bekendgemaakt.

Onlineformulieren of XML-bestanden?

Er zijn twee manieren om aankondigingen van overheidsopdrachten voor bekendmaking in te dienen in een gestructureerd elektronisch formaat:

  • Onlineformulieren gebruiken die worden voorzien door de eNotices-applicatie.
    Dit wordt aangeraden voor de aanbestedende diensten die jaarlijks enkel een klein aantal aankondigingen moet bekendmaken en/of die geen tijd en geld wensen te spenderen aan de ontwikkeling van aangepaste software.
    Dankzij de automatische controle van verplichte velden en de heldere structuur van elektronische formulieren is consistentie met Europese richtlijnen gewaarborgd en worden fouten tot een minimum beperkt.
  • De status van TED eSender hebben en het Publicatiebureau voorzien van gestandaardiseerde XML-bestanden.
    Dit proces vereist softwareontwikkeling en een uitgebreide testfase om de aanvaardbare kwaliteit van de XML-bestanden te waarborgen.

Voorbeelden van typische eSenders zijn nationale publicatiebladen, aanbestedende diensten die veel elektronische aankondigingen versturen, publiek- of privaatrechtelijke organen die namens aanbestedende diensten optreden of eProcurement-softwareontwikkelaars.

Klik op OJS eSender worden voor informatie over de aanvraag- en kwalificatieprocedure.