Standartinės viešųjų pirkimų formos

Senos ir naujos viešųjų pirkimų direktyvos

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba priėme naujas viešuosius pirkimus reglamentuojančias direktyvas. Šiomis naujomis direktyvomis 2014/23/ES, 2014/24/ES ir 2014/25/ES pakeičiamos ankstesnės direktyvos 2004/18/EB, 2004/17/EB.

 

Kokias formas naudoti

Kiekviena valstybė narė perkelia naujas direktyvas atskirai į savo nacionalinė teisė. Kai jūsų šalis perkelia tam tikrą direktyvą, jūs turėtumėte naudoti direktyvos numatytą naujų formų rinkinį.

Elektroninės (XML) ir spausdintinės formos

Su naujomis direktyvomis susijusias formas galima naudoti tik elektroniniu būdu pasirenkant mūsų taikomąją programą eNotices arba eSender.

Senas formas vis dar galima pateikti nestruktūriniu formatu (užpildyti PDF, rašyklės failai ir kt.).

Elektroniniais pranešimais užtikrinamas greitis ir tikslumas

Struktūrizuotu elektroniniu formatu atsiųsti pranešimai skelbiami per penkias dienas nuo tada, kai juos gauna ES Leidinių biuras. Palyginimui, gali užtrukti iki 12 dienų, kol bus paskelbti faksu, el. laišku ar paštu atsiųsti pranešimai.

Automatiniu privalomųjų laukų patikrinimu ir aiškia elektroninių pranešimų struktura užtikrinamas suderinamumas su Europos direktyvomis ir sumažinama kodavimo klaidų rizika.

Senų ir naujų formų palyginimas

Standartinių viešųjų pirkimu formų PDF failai toliau pateikiami tik informaciniais tikslais. Naudokite eNotices internetines formas siųsdami savo skelbimui skirtus pranešimus arba susisiekite su savo pasirinktu eSender.

Standartinės formos „Klaidų ištaisymas" (F14) naudojimo nurodymai

 

Sena

Nauja

Nr.

Direktyvos

Formos

Direktyvos

Formos

1

2004/18/EC

Išankstinis informacinis skelbimas

2014/24/EU

Išankstinis informacinis skelbimas

2

2004/18/EC

Skelbimas apie pirkima

2014/24/EU

Skelbimas apie pirkima

3

2004/18/EC

Skelbimas apie sutarties skyrima

2014/24/EU

Skelbimas apie sutarties skyrima

4

2004/17/EC

Reguliarus orientacinis skelbimas. Komunalines paslaugos

2014/25/EU

Reguliarus orientacinis skelbimas. Komunalines paslaugos

5

2004/17/EC

Skelbimas apie pirkima. Komunalines paslaugos

2014/25/EU

Skelbimas apie pirkima. Komunalines paslaugos

6

2004/17/EC

Skelbimas apie sutarties skyrima. Komunalines paslaugos

2014/25/EU

Skelbimas apie sutarties skyrima. Komunalines paslaugos

7

2004/17/EC

Kvalifikacijos vertinimo sistema. Komunalines paslaugos

2014/25/EU

Kvalifikacijos vertinimo sistema. Komunalines paslaugos

8

2004/18/EC

Skelbimas pirkejo profilyje

2014/24/EU

Skelbimas pirkejo profilyje

2004/17/EC

2014/25/EU

2009/81/EC

2009/81/EC

9

2004/18/EC

Supaprastintas skelbimas apie pirkima taikant dinamine pirkimo sistema

-

-

2004/17/EC

10

2004/18/EC

Viešuju darbu koncesija

-

-

11

2004/18/EC

Skelbimas apie pirkima - Koncesininko, kuris nera perkancioji organizacija, sudarytinos sutartys

-

-

12

2004/18/EC

Skelbimas apie projekto konkursa

2014/24/EU

Skelbimas apie projekto konkursa

2004/17/EC

2014/25/EU

13

2004/18/EC

Projekto konkurso rezultatai

2014/24/EU

Projekto konkurso rezultatai

2004/17/EC

2014/25/EU

14

-

Skelbimas, susijes su papildoma informacija, informacija apie neužbaigta procedura arba pataisa

-

Skelbimas, susijes su pakeitimais ar papildoma informacija

15

2004/18/EC

Savanoriškas išankstinis skaidrumo skelbimas

2014/23/EU

Savanoriškas išankstinis skaidrumo skelbimas

2004/17/EC

2014/24/EU

2009/81/EC

2014/25/EU

 

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Išankstinis informacinis skelbimas apie gynybos ir saugumo srities sutartis

-

-

17

2009/81/EC

Skelbimas apie pirkima gynybos ir saugumo srityje

-

-

18

2009/81/EC

Skelbimas apie sutarciu sudaryma gynybos ir saugumo srityje

-

-

19

2009/81/EC

Skelbimas apie subranga

-

-

20

 

 

2014/23/EU

Skelbimas apie pakeitima

-

-

2014/24/EU

 

 

2014/25/EU

21

-

-

2014/24/EU

Socialines ir kitos specialios paslaugos. Viešosios sutartys

22

-

-

2014/25/EU

Socialines ir kitos specialios paslaugos. Komunalines paslaugos

23

-

-

2014/23/EU

Socialines ir kitos specialios paslaugos. Koncesijos

24

-

-

2014/23/EU

Koncesijos skelbimas

25

-

-

2014/23/EU

Skelbimas apie koncesijos suteikima

T1

Reglamentas 1370/2007 – Viešasis keleivinis geležinkelio ir keliu transportas

Išankstinis informacinis skelbimas del viešuju paslaugu sutarties

-

-

T2

Reglamentas 1370/2007 – Viešasis keleivinis geležinkelio ir keliu transportas

Informacinis skelbimas del viešuju paslaugu sutarties sudarymo

-

-