Elektroninių skelbimų siuntimas

Naudojant elektroninius skelbimus užtikrinamas greitis ir tikslumas Skelbimai, išsiųsti struktūruotu elektroniniu formatu, paskelbiami per 5 dienas po to, kai juos gauna Leidinių biuras. Palyginkime: faksu, el. paštu arba paštu išsiųstų skelbimų publikavimas gali užtrukti iki 12 dienų.

Interneto formos ar XML failai?

Viešųjų pirkimų skelbimus, kad jie būtų skelbiami struktūruotu elektroniniu formatu, galima pateikti dviem būdais:

  • Naudojant interneto formas, pateiktas eNotices paraiška.
    Šis būdas rekomenduojamas toms perkančiosioms organizacijoms, kurios per metus ketina skelbti nedidelį skaičių skelbimų ir (arba) kurios nenori gaišti laiko ir leisti pinigus kurdamos pritaikytą programinę įrangą.
    Automatinis elektroninių skelbimų privalomųjų laukelių tikrinimas ir aiški skelbimų struktūra užtikrina suderinamumą su Europos Sąjungos direktyvomis ir iki minimumo sumažina klaidų riziką.
  • Tampant TED elektroninių formų siuntėju ir Leidinių biurui pateikiant standartinius XML failus.
    Pasirinkus šį procesą tenka sukurti programinę įrangą ir skirti laiko išsamaus tikrinimo etapui siekiant užtikrinti priimtiną XML failų kokybę.

Būdingaisiais elektroninių formų siuntėjais laikomi oficialieji valstybės leidiniai, elektroninius skelbimus dideliais kiekiais siunčiančios viešuosius užsakymus skiriančios institucijos, „perkančiųjų organizacijų ir (arba) subjektų" vardu veikiančios valstybinės ar privačios įstaigos bei elektroninių viešųjų pirkimų programinės įrangos kūrėjai.

Jei pageidaujate daugiau informacijos apie paraiškų teikimo ir kvalifikavimo procedūrą, prašome skaityti Kaip tapti TED skelbimų siuntėju.