SIMAP svetainė perkelta iš http://simap.europa.eu į http://simap.ted.europa.eu. Prašome atnaujinti interneto žymeklį.

Tenders Electronic Daily, kuriame skelbiami viešųjų pirkimų skelbimai iš ES ir kitur

Informacija TED elektroninių formų siuntėjams ir apie apie juos

Interneto programa skirta rengti ir publikuoti viešųjų pirkimų skelbimus

ES kvietimų dalyvauti konkursuose pirkimų dokumentacija
SIMAP [sımɑp], akronimas
viešųjų pirkimų informacijos sistema (pranc. système d'information pour les marchés publics).