Közbeszerzési szabványűrlapok

Régi és új közbeszerzési irányelvek

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa az európai uniós közbeszerzésekre vonatkozóan új irányelveket fogadott el 2014. február 26-án. Az új, 2014/23/EU, 2014/24/EU és 2014/25/EU számú irányelvek a korábbi, 2004/18/EK, 2004/17/EK.

 

Mely urlapokat kell használni?

Az egyes tagállamok az új irányelveket külön-külön ültetik át a nemzeti jogba. Azt követoen, hogy az Ön országa átültetett egy adott irányelvet, az irányelv által meghatározott új urlapokat kell használnia.

Elektronikus (XML) avagy papíralapú változat

Az új irányelvekkel összefüggo urlapok csak elektronikusan használandók, az Ön választása szerint az eNotices vagy az eSender alkalmazás segítségével.

A régi urlapok valamely nem strukturált formátumban (befejezett PDF, szövegszerkesztett fájlok stb.) továbbra is benyújthatóak.

A hirdetmények elektronikus úton gyorsan és pontosan elküldhetok

A strukturált elektronikus formátumban elküldött hirdetmények a Kiadóhivatalba történo beérkezésüket követo öt napon belül megjelennek. Összehasonlításul, a faxon, e-mailben vagy postai úton elküldött hirdetmények megjelentetési ideje akár 12 nap is lehet.

A kötelezoen kitöltendo mezok automatikus ellenorzése és az elektronikus formátumú hirdetmények egyértelmu struktúrája biztosítja az európai uniós irányelvekkel való összhangot, és minimálisra csökkenti a kódolási hibák kockázatát.

A régi és az új urlapok összevetése

A közbeszerzési szabványurlapokat tartalmazó PDF-fájlok alább csak referenciaként szerepelnek. Kérjük, használja az on-line eNotices urlapokat hirdetményeinek közzététel céljából való elküldésére, vagy – választása szerint – vegye igénybe az eSender alkalmazást.

A 14. „Helyesbítés" (F14) szabványűrlap használatának ismertetése

 

Régi

Új

szám

Irányelvek

Urlapok

Irányelvek

Urlapok

1

2004/18/EC

Elozetes tájékoztató

2014/24/EU

Elozetes tájékoztató

2

2004/18/EC

Ajánlati/részvételi felhívás

2014/24/EU

Ajánlati/részvételi felhívás

3

2004/18/EC

Tájékoztató az eljárás eredményérol

2014/24/EU

Tájékoztató az eljárás eredményérol

4

2004/17/EC

Idoszakos elozetes tájékoztató – Közszolgáltatások

2014/25/EU

Idoszakos elozetes tájékoztató – Közszolgáltatások

5

2004/17/EC

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

2014/25/EU

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

6

2004/17/EC

Tájékoztató az eljárás eredményérol – Közszolgáltatások

2014/25/EU

Tájékoztató az eljárás eredményérol – Közszolgáltatások

7

2004/17/EC

Elominosítési hirdetmény – Közszolgáltatások

2014/25/EU

Elominosítési hirdetmény – Közszolgáltatások

8

2004/18/EC

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

2014/24/EU

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

2004/17/EC

2014/25/EU

2009/81/EC

2009/81/EC

9

2004/18/EC

Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerusített hirdetmény

-

-

2004/17/EC

10

2004/18/EC

Építési koncesszió

-

-

11

2004/18/EC

Ajánlati/részvételi felhívás - Ajánlatkéronek nem minosülo koncessziós jogosult eljárása

-

-

12

2004/18/EC

Tervpályázati kiírás

2014/24/EU

Tervpályázati kiírás

2004/17/EC

2014/25/EU

13

2004/18/EC

Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményérol

2014/24/EU

Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményérol

2004/17/EC

2014/25/EU

14

-

További információt tartalmazó hirdetmény, befejezetlen eljárással kapcsolatos információ vagy korrigendum

-

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

15

2004/18/EC

Önkéntes elozetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

2014/23/EU

Önkéntes elozetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

2004/17/EC

2014/24/EU

2009/81/EC

2014/25/EU

 

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Elozetes tájékoztató – szerzodések a honvédelem és a biztonság területén

-

-

17

2009/81/EC

Ajánlati/részvételi felhívás – szerzodések a honvédelem és a biztonság területén

-

-

18

2009/81/EC

Tájékoztató az eljárás eredményérol – szerzodések a honvédelem és a biztonság területén

-

-

19

2009/81/EC

Alvállalkozói hirdetmény

-

-

20

 

 

2014/23/EU

Tájékoztató a szerzodés módosításáról

-

-

2014/24/EU

 

 

2014/25/EU

21

-

-

2014/24/EU

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

22

-

-

2014/25/EU

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Közszolgáltatások

23

-

-

2014/23/EU

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Koncesszió

24

-

-

2014/23/EU

Koncessziós hirdetmény

25

-

-

2014/23/EU

Tájékoztató a koncesszió odaítélésérol

T1

1370/2007/EK rendelet – A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatás

Közszolgáltatási szerzodésre vonatkozó elozetes tájékoztató

-

-

T2

1370/2007/EK rendelet – A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatás

Közszolgáltatási szerzodés odaítélésére vonatkozó tájékoztató

-

-