Julkisten hankintailmoitusten vakiolomakkeet

Vanhat ja uudet julkisia hankintoja koskevat direktiivit

Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto hyväksyivät uudet Euroopan julkisia hankintoja koskevat direktiivit 26. helmikuuta 2014.  Uusilla direktiiveillä 2014/23/EU, 2014/24/EU ja 2014/25/EU korvataan aiemmat direktiivit 2004/18/EY, 2004/17/EY.

 

Lomakkeiden käytöstä

Kukin jäsenvaltio saattaa uudet direktiivit erikseen osaksi kansallista lainsäädäntöään.  Kun maa on saattanut tietyn direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään, on siirryttävä käyttämään direktiivin mukaisia uusia lomakkeita.

Sähköinen versio (XML) vai paperiversio

Uusiin direktiiveihin liittyviä lomakkeita on tarkoitus käyttää ainoastaan sähköisesti eNotices-sovelluksen tai valitun eSenderin kautta.

Vanhoja lomakkeita voidaan edellään toimittaa strukturoimattomassa muodossa (täytetyt PDF-lomakkeet, Word processor -tiedostot jne.).

Sähköiset ilmoitukset takaavat nopeuden ja tarkkuuden

Strukturoidussa sähköisessä muodossa lähetetyt ilmoitukset julkaistaan viiden päivän kuluessa siitä, kun EU:n julkaisutoimisto on vastaanottanut ne.  Vertailun vuoksi todettakoon, että faksitse, sähköpostitse tai postitse toimitettujen ilmoitusten julkaiseminen voi kestää jopa 12 päivää.

Pakollisten tietojen automaattisen tarkastamisen ja sähköisten ilmoitusten selkeän rakenteen avulla varmistetaan johdonmukaisuus eurooppalaisten direktiivien kanssa ja vähimmäistetään koodausvirheiden riski.

Vanhojen ja uusien lomakkeiden vertailu

Jäljempänä olevat julkisten hankintojen vakiolomakkeiden PDF-tiedostot ovat ainoastaan ohjeellisia.  Käytä eNotices-verkkolomakkeita ilmoitusten lähettämiseen julkaistavaksi tai ota yhteyttä haluamaasi eSenderiin.

"Korjausilmoitus"-vakiolomakkeen 14 (F14) käyttöohjeet

 

Vanha

Uusi

Nro

Direktiivit

Lomakkeet

Direktiivit

Lomakkeet

1

2004/18/EC

Ennakkoilmoitus

2014/24/EU

Ennakkoilmoitus

2

2004/18/EC

Hankintailmoitus

2014/24/EU

Hankintailmoitus

3

2004/18/EC

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

2014/24/EU

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

4

2004/17/EC

Ohjeellinen kausi-ilmoitus – erityisalat

2014/25/EU

Ohjeellinen kausi-ilmoitus – erityisalat

5

2004/17/EC

Hankintailmoitus – erityisalat

2014/25/EU

Hankintailmoitus – erityisalat

6

2004/17/EC

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta – erityisalat

2014/25/EU

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta – erityisalat

7

2004/17/EC

Kelpuuttamisjärjestelmä – erityisalat

2014/25/EU

Kelpuuttamisjärjestelmä – erityisalat

8

2004/18/EC

Hankkijaprofiilia koskeva ilmoitus

2014/24/EU

Hankkijaprofiilia koskeva ilmoitus

2004/17/EC

2014/25/EU

2009/81/EC

2009/81/EC

9

2004/18/EC

Dynaamista hankintajärjestelmää koskeva lyhennetty hankintailmoitus

-

-

2004/17/EC

10

2004/18/EC

Julkinen käyttöoikeusurakka

-

-

11

2004/18/EC

Hankintailmoitus - Sellaisen käyttöoikeusurakan saajan, joka ei ole hankintaviranomainen, tekemät hankintasopimukset

-

-

12

2004/18/EC

Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus

2014/24/EU

Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus

2004/17/EC

2014/25/EU

13

2004/18/EC

Suunnittelukilpailun tulokset

2014/24/EU

Suunnittelukilpailun tulokset

2004/17/EC

2014/25/EU

14

-

Lisätietoja, menettelyn keskeyttämistä tai tietojen oikaisemista koskeva ilmoitus

-

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus

15

2004/18/EC

Vapaaehtoista ennakkoavoimuutta (ex ante) koskeva ilmoitus

2014/23/EU

Vapaaehtoista ennakkoavoimuutta (ex ante) koskeva ilmoitus

2004/17/EC

2014/24/EU

2009/81/EC

2014/25/EU

 

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Puolustus- ja turvallisuusalan hankintasopimuksia koskeva ennakkotietoilmoitus

-

-

17

2009/81/EC

Hankintailmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista

-

-

18

2009/81/EC

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista

-

-

19

2009/81/EC

Alihankintailmoitus

-

-

20

 

 

2014/23/EU

Muutosilmoitus

-

-

2014/24/EU

 

 

2014/25/EU

21

-

-

2014/24/EU

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

22

-

-

2014/25/EU

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – erityisalat

23

-

-

2014/23/EU

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – käyttöoikeussopimukset

24

-

-

2014/23/EU

Käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus

25

-

-

2014/23/EU

Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus

T1

Asetus 1370/2007 – rautateiden ja maanteiden julkiset henkilöliikennepalvelut

Ennakkoilmoitus julkisia palveluhankintoja koskevasta sopimuksesta

-

-

T2

Asetus 1370/2007 – rautateiden ja maanteiden julkiset henkilöliikennepalvelut

Ilmoitus julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen tekemisestä

-

-