Ilmoitusten lähettäminen sähköisessä muodossa

Sähköiset ilmoitukset takaavat nopeuden ja tarkkuuden Vakiomuotoiset sähköiset ilmoitukset julkaistaan viiden päivän kuluessa siitä, kun ne on vastaanotettu julkaisutoimistossa. Vertailun vuoksi todettakoon, että faksilla, sähköpostilla tai postilla toimitettujen ilmoitusten julkaiseminen voi kestää 12 päivää.

Verkkolomake vai XML-tiedosto?

Vakiomuotoisia sähköisiä julkisia hankintailmoituksia voidaan lähettää julkaistavaksi kahdella eri tavalla:

  • Lähettämiseen voidaan käyttää verkkolomakkeita, jotka ovat saatavilla eNotices-sovelluksessa.
    Tätä vaihtoehtoa suositellaan hankintaviranomaisille, jotka haluavat julkaista vuosittain vain pienen määrän ilmoituksia ja/tai jotka eivät halua kuluttaa aikaansa tai varojansa mukautetun ohjelmiston kehittämiseen.
    Koska pakolliset tietokentät tarkastetaan automaattisesti ja sähköisten ilmoitusten rakenne on selkeä, ilmoitukset ovat eurooppalaisten direktiivien mukaisia ja vaara virheisiin on mahdollisimman vähäinen.
  • Hankintaviranomainen voidaan hyväksyä TED eSenderiksi, joka toimittaa julkaisutoimistolle vakiomuotoisia XML-tiedostoja.
    Tämä prosessi edellyttää ohjelmistokehitystä ja kattavaa testausvaihetta, joilla varmistetaan XML-tiedostojen hyväksyttävä laatu.

Tyypillisiin eSendereihin kuuluvat kansalliset viralliset lehdet, paljon hankintailmoituksia julkaisevat hankintaviranomaiset, hankintaviranomaisten puolesta toimivat julkiset tai yksityiset elimet sekä sähköisiin julkisiin hankintoihin liittyvien ohjelmistojen kehittäjät.

Lisätietoa hakemisesta ja hyväksymismenettelystä on saatavilla kohdasta Miten ryhtyä TED eSenderiksi.