Avalike hangete tüüpvormid

Vanad ja uued riigihankedirektiivid

26. veebruaril 2014. aastal võtsid Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu vastu uued direktiivid, millega reguleeritakse Euroopa avalikke hankeid. Kõnealusteks uuteks direktiivideks on direktiivid 2014/23/EL, 2014/24/EL ja 2014/25/EL ning nendega asendatakse varasemad direktiivid ehk direktiivid 2004/18/EÜ, 2004/17/EÜ.

 

Milliseid vorme kasutada

Iga liikmesriik võtab uued direktiivid oma riiklikku õigusesse eraldi üle. Kui teatav direktiiv on teie riigi poolt üle võetud, tuleb teil kasutada uute vormide paketti, mida kõnealune direktiiv hõlmab.

Elektroonilised (XML) vormid või pabervormid

Uute direktiividega seotud vormid on nähtud ette ainult elektrooniliselt kasutamiseks kas rakenduse eNotices või vabalt valitava eSaatja kaudu.

Vanu vorme võib veel esitada mittestruktureeritud vormingus (täidetud PDFid, tekstitöötlusfailid jne).

Elektroonilised teated tagavad kiiruse ja täpsuse

Struktureeritud elektroonilises vormingus saadetud teated avaldatakse viie päeva jooksul pärast nende Euroopa Liidu Väljaannete Talitusse laekumist. Võrdluseks: faksi, e-posti või posti teel saadetud teadete avaldamine võib võtta aega kuni 12 päeva.

Kohustuslikult täidetavate väljade automaatne kontroll ja elektrooniliste teadete selge ülesehitus tagavad Euroopa direktiividele vastavuse ja viivad miinimumini kodeerimisvigade riski.

Vanade ja uute vormide võrdlus

Alljärgnevad avalike hangete tüüpvormide PDF-failid on esitatud ainult võrdluse huvides. Teadete koostamiseks ja avaldamisele saatmiseks kasutage palun rakenduse eNotices veebivorme või kontakteeruge vabalt valitava eSaatjaga.

Tüüpvormi 14 „Parandus" (F14) kasutamise juhend

 

Vana

Uus

Nr

Direktiivid

Vormid

Direktiivid

Vormid

1

2004/18/EC

Eelteade

2014/24/EU

Eelteade

2

2004/18/EC

Hanketeade

2014/24/EU

Hanketeade

3

2004/18/EC

Hankelepingu sõlmimise teade

2014/24/EU

Hankelepingu sõlmimise teade

4

2004/17/EC

Perioodiline eelteade – võrgustikega seotud sektorid

2014/25/EU

Perioodiline eelteade – võrgustikega seotud sektorid

5

2004/17/EC

Hanketeade – võrgustikega seotud sektorid

2014/25/EU

Hanketeade – võrgustikega seotud sektorid

6

2004/17/EC

Hankelepingu sõlmimise teade – võrgustikega seotud sektorid

2014/25/EU

Hankelepingu sõlmimise teade – võrgustikega seotud sektorid

7

2004/17/EC

Kvalifitseerimissüsteem – võrgustikega seotud sektorid

2014/25/EU

Kvalifitseerimissüsteem – võrgustikega seotud sektorid

8

2004/18/EC

Hankijaprofiili teade

2014/24/EU

Hankijaprofiili teade

2004/17/EC

2014/25/EU

2009/81/EC

2009/81/EC

9

2004/18/EC

Dünaamilise hankesüsteemi lihtsustatud hanketeade

-

-

2004/17/EC

10

2004/18/EC

Ehitustööde kontsessiooni teade

-

-

11

2004/18/EC

Hanketeade - Ehitustööde hankelepingute kohta, mille on sõlminud kontsessionäär, kes ei ole hankija

-

-

12

2004/18/EC

Ideekonkursi teade

2014/24/EU

Ideekonkursi teade

2004/17/EC

2014/25/EU

13

2004/18/EC

Ideekonkursi tulemused

2014/24/EU

Ideekonkursi tulemused

2004/17/EC

2014/25/EU

14

-

Teade lisateabe, teave lõpetamata menetluse või paranduse kohta

-

Teade muudatuste või lisateabe kohta

15

2004/18/EC

Vabatahtlik eelnev avalikustamisteade

2014/23/EU

Vabatahtlik eelnev avalikustamisteade

2004/17/EC

2014/24/EU

2009/81/EC

2014/25/EU

 

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Eelteade – kaitse- ja julgeolekuvaldkond

-

-

17

2009/81/EC

Hanketeade – kaitse- ja julgeolekuvaldkond

-

-

18

2009/81/EC

Hankelepingu sõlmimise teade – kaitse- ja julgeolekuvaldkond

-

-

19

2009/81/EC

Teade allhanke kohta

-

-

20

 

 

2014/23/EU

Muutmise teade

-

-

2014/24/EU

 

 

2014/25/EU

21

-

-

2014/24/EU

Sotsiaalteenused ja muud eriteenused – hankelepingud

22

-

-

2014/25/EU

Sotsiaalteenused ja muud eriteenused – võrgustikega seotud sektorid

23

-

-

2014/23/EU

Sotsiaalteenused ja muud eriteenused – kontsessioonid

24

-

-

2014/23/EU

Kontsessiooniteade

25

-

-

2014/23/EU

Kontsessiooni andmise teade

T1

Määrus 1370/2007 – avalik reisijateveoteenuse osutamine raudteel ja maanteel

Avaliku teenindamise lepingu eelteade

-

-

T2

Määrus 1370/2007 – avalik reisijateveoteenuse osutamine raudteel ja maanteel

Avaliku teenindamise lepingu teade

-

-