Elektrooniliste hanketeadete saatmine

Elektrooniliste hanketeadete puhul on tagatud kiirus ja täpsus Korrastatud elektroonilises vormingus saadetud hanketeated avaldatakse viie päeva jooksul pärast seda, kui Euroopa Liidu Väljaannete Talitus need kätte saab. Võrdluseks: faksi, e-posti või tavapostiga saadetud hanketeadete avaldamiseks võib kuluda kuni 12 päeva.

Veebipõhised vormid või XML-failid?

Avalike hangete korrastatud elektroonilisel kujul saatmiseks avaldamise eesmärgil on kaks järgmist võimalust.

  • Rakenduse eNotices pakutavate veebipõhiste vormide kasutamine.
    Seda soovitame neile hankivatele ametitele, kellel on aastas vaja avaldada vähe hanketeateid ja/või kes ei soovi eriotstarbelise tarkvara arendamiseks aega ja raha kulutada.
    Elektrooniliste hanketeadete puhul kontrollitakse automaatselt, kas kohustuslikud väljad on täidetud ja struktuur on selge. See tagab nende vastavuse Euroopa direktiividele ning vähendab vigade tegemise ohtu.
  • TED e-saatjaks saamine ning standardiseeritud XML-failide saatmine Euroopa Liidu Väljaannete Talitusele.
    See protsess nõuab tarkvara arendamist ning põhjaliku katsetusfaasi läbimist, et tagada XML-failide piisav kvaliteet.

Tavaliselt on e-saatjateks liikmesriikide ametlikud väljaanded, suurel arvul elektroonilisi hanketeateid avaldavad riigiametid, „hankivate ametite" nimel tegutsevad riigiasutused või ettevõtted ning e-hangete tarkvara arendajad.

Teavet taotlemise ja nõuetele vastavuse väljaselgitamise korra kohta  saab dokumendist Kuidas saada TED lisa eSaatjaks.