ELT S-seerias hanketeadete avaldamise uus ajakava: alates 1. jaanuarist 2019 avaldatakse TEDis hanketeateid esmaspäevast reedeni

Veebisaidil Tenders Electronic Daily avaldatakse riigihanketeateid EList ja väljastpoolt

Teave TEDi eSaatjatele ja teave TEDi eSaatjate kohta

Võrgurakendus riigihanketeadete ettevalmistamiseks ja avaldamiseks

ELi konkursikutsete hankedokumendid
SIMAP [sımɑp], acronym
information system for public procurement (fr. système d'information pour les marchés publics).