Standardformularer til brug i forbindelse med offentlige indkøb

Gamle og nye direktiver om offentlige indkøb

Europa-Parlamentet og Rådet vedtog den 26. februar 2014 nye direktiver om europæiske offentlige indkøb. De nye direktiver, 2014/23/EU, 2014/24/EU og 2014/25/EU, erstatter de tidligere, 2004/18/EF, 2004/17/EF.

 

Hvilke formularer der skal benyttes

Hver medlemsstat gennemfører de nye direktiver hver for sig i deres egen nationale lovgivning. Så snart et direktiv er gennemført i dit eget land, bør du benytte det nye sæt formularer, der er omfattet af det pågældende direktiv.

Elektronisk (XML) form eller papirform

Formularerne knyttet til de nye direktiver er kun beregnet til elektronisk brug via vores applikation eNotices eller en eSender efter eget valg.

Gamle formularer kan stadig benyttes i et ikkestruktureret format (udfyldte PDF'er, filer udfyldt i Word mv.).

Elektroniske bekendtgørelser garanterer hurtighed og nøjagtighed

Bekendtgørelser, der indgives i et struktureret elektronisk format, offentliggøres 5 dage efter deres modtagelse ved EU's Publikationskontor. Til sammenligning kan det tage op til 12 dage, før bekendtgørelser fremsendt pr. fax, e-mail eller post offentliggøres.

De elektroniske bekendtgørelsers automatiske kontrol af obligatoriske felter og klare struktur sikrer overensstemmelse med EU-direktiverne og minimerer risikoen for indkodningsfejl.

Sammenligning mellem gamle og nye formularer

PDF-filerne med standardformularer til offentlige indkøb nedenfor skal udelukkende tjene som reference. Benyt venligst onlineformularerne på eNotices til fremsendelse af bekendtgørelser, der skal offentliggøres, eller benyt en eSender efter eget valg.

Vejledning til anvendelse af standardformular 14 "Berigtigelse" (F14)

 

Gamle

Nye

Nr.

Direktiver

Formularer

Direktiver

Formularer

1

2004/18/EC

Forhåndsmeddelelse

2014/24/EU

Forhåndsmeddelelse

2

2004/18/EC

Udbudsbekendtgørelse

2014/24/EU

Udbudsbekendtgørelse

3

2004/18/EC

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

2014/24/EU

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

4

2004/17/EC

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

2014/25/EU

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

5

2004/17/EC

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

2014/25/EU

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

6

2004/17/EC

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

2014/25/EU

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

7

2004/17/EC

Kvalifikationsordning – forsyningsvirksomhed

2014/25/EU

Kvalifikationsordning – forsyningsvirksomhed

8

2004/18/EC

Bekendtgørelse om køberprofil

2014/24/EU

Bekendtgørelse om køberprofil

2004/17/EC

2014/25/EU

2009/81/EC

2009/81/EC

9

2004/18/EC

Forenklet udbudsbekendtgørelse om et dynamisk indkøbssystem

-

-

2004/17/EC

10

2004/18/EC

Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

-

-

11

2004/18/EC

Udbudsbekendtgørelse - Kontrakter, der skal indgås af koncessionshavere, som ikke er ordregivende myndigheder

-

-

12

2004/18/EC

Bekendtgørelse om projektkonkurrence

2014/24/EU

Bekendtgørelse om projektkonkurrence

2004/17/EC

2014/25/EU

13

2004/18/EC

Resultater af projektkonkurrence

2014/24/EU

Resultater af projektkonkurrence

2004/17/EC

2014/25/EU

14

-

Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse

-

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

15

2004/18/EC

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

2014/23/EU

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

2004/17/EC

2014/24/EU

2009/81/EC

2014/25/EU

 

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Vejledende forhåndsmeddelelse om kontrakter på området forsvar og sikkerhed

-

-

17

2009/81/EC

Udbudsbekendtgørelse på området forsvar og sikkerhed

-

-

18

2009/81/EC

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter på området forsvar og sikkerhed

-

-

19

2009/81/EC

Bekendtgørelse om underentreprise

-

-

20

 

 

2014/23/EU

Bekendtgørelse om ændring

-

-

2014/24/EU

 

 

2014/25/EU

21

-

-

2014/24/EU

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

22

-

-

2014/25/EU

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – forsyningsvirksomhed

23

-

-

2014/23/EU

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – koncessioner

24

-

-

2014/23/EU

Koncessionsbekendtgørelse

25

-

-

2014/23/EU

Bekendtgørelse om tildeling af koncession

T1

Forordning 1370/2007 – Offentlig personbefordring med jernbane og ad vej

Vejledende forhåndsmeddelelse om offentlig tjenesteydelseskontrakt

-

-

T2

Forordning 1370/2007 – Offentlig personbefordring med jernbane og ad vej

Bekendtgørelse om indgåelse af offentlig tjenesteydelseskontrakt

-

-