Fremsendelse af elektroniske bekendtgørelser

Elektroniske bekendtgørelser sikrer hurtighed og præcision Bekendtgørelser, der fremsendes i struktureret, elektronisk format, offentliggøres fem dage efter deres modtagelse ved Publikationskontoret. Til sammenligning kan det tage op til 12 dage, før bekendtgørelser fremsendt pr. fax, e-mail eller post offentliggøres.

Onlineformularer eller XML-filer?

Der er to måder at indgive bekendtgørelser om offentlige indkøb på til offentliggørelse i struktureret, elektronisk format:

  • Anvendelse af onlineformularer i forbindelse med eNotices-applikationen.
    Dette anbefales for de ordregivende myndigheder, der kun har brug for at offentliggøre et lille antal bekendtgørelser om året, og/eller som ikke ønsker at bruge tid og penge på at udvikle tilpasset software.
    Automatisk kontrol af obligatoriske felter og klar struktur i de elektroniske bekendtgørelser sikrer overensstemmelse med EU-direktiverne og minimerer risikoen for fejl.
  • Kvalificering som TED-eSender og levering af standardiserede XML-filer til Publikationskontoret.
    Denne proces kræver gennemførelse af en fase med softwareudvikling og omfattende testning med henblik på at sikre en acceptabel kvalitet af XML-filerne.

Typiske eSenders omfatter nationale medier for officielle bekendtgørelser, ordregivende myndigheder med et højt antal elektroniske bekendtgørelser, offentlige eller private organer, der optræder på vegne af »ordregivende myndigheder/ordregivere« samt softwareudviklere for e-indkøb.

Læs Hvordan bliver man TED-eSender for information om ansøgnings- og kvalifikationsproceduren.