Jednotné formuláře pro veřejné zakázky

Staré a nové smernice pro zadávání verejných zakázek

Dne 26. února 2014 Evropský parlament a Rada Evropské unie prijaly nové smernice, jimiž se rídí zadávání evropských verejných zakázek. Tyto nové smernice 2014/23/EU, 2014/24/EU a 2014/25/EU nahrazují drívejší smernice 2004/18/ES, 2004/17/ES.

Které formuláre používat

V návaznosti na vstup v platnost směrnic z roku 2014 bylo přijato nařízení, které zavádí nové standardní formuláře (Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1986). Jelikož nové směrnice již byly provedeny do vnitrostátního práva všech členských států (do 18. dubna 2016), měly by být používány pouze nové formuláře.

Elektronický formát (XML) versus papírová verze

Formuláre spojené s novými smernicemi jsou urceny k použití pouze elektronicky, prostrednictvím naší aplikace eNotices nebo služby eSender dle vašeho výberu.

Staré formuláre mohou být podávány v nestrukturovaném formátu (vyplnené soubory v PDF, Wordu atd.).

Elektronická oznámení zajištují rychlost a presnost

Oznámení zaslaná ve strukturovaném elektronickém formátu jsou zverejnena behem peti dnu od jejich obdržení Úradem pro publikace Evropské unie. Pro srovnání, u odeslání oznámení faxem, elektronickou poštou nebo poštou muže zverejnení trvat až 12 dnu.

Automatická kontrola v prípade povinných polícek a jasná struktura elektronických oznámení zajištují jednotnost s evropskými smernicemi a minimalizují riziko zakódování chyb.

Srovnání starých a nových formuláru

Soubory standardních formuláru pro verejné zakázky ve formátu PDF uvedené níže jsou poskytnuty pouze pro orientaci. K zasílání svých oznámení za úcelem zverejnení používejte formuláre elektronických oznámení on-line, nebo kontaktujte službu eSender dle vašeho výberu.

Návod k použití standardního formuláře 14 „Oprava" (F14)

 

Staré

Nové

c.

Smernice

Formuláre

Smernice

Formuláre

1

2004/18/EC

Predbežné oznámení

2014/24/EU

Predbežné oznámení

2

2004/18/EC

Oznámení o zahájení zadávacího rízení

2014/24/EU

Oznámení o zahájení zadávacího rízení

3

2004/18/EC

Oznámení o výsledku zadávacího rízení

2014/24/EU

Oznámení o výsledku zadávacího rízení

4

2004/17/EC

Pravidelné predbežné oznámení – verejné služby

2014/25/EU

Pravidelné predbežné oznámení – verejné služby

5

2004/17/EC

Oznámení o zahájení zadávacího rízení – verejné služby

2014/25/EU

Oznámení o zahájení zadávacího rízení – verejné služby

6

2004/17/EC

Oznámení o výsledku zadávacího rízení – verejné služby

2014/25/EU

Oznámení o výsledku zadávacího rízení – verejné služby

7

2004/17/EC

Systém kvalifikace – verejné služby

2014/25/EU

Systém kvalifikace – verejné služby

8

2004/18/EC

Oznámení na profilu kupujícího

2014/24/EU

Oznámení na profilu kupujícího

2004/17/EC

2014/25/EU

2009/81/EC

2009/81/EC

9

2004/18/EC

Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému

-

-

2004/17/EC

10

2004/18/EC

Koncese na stavební práce

-

-

11

2004/18/EC

Oznámení o zahájení zadávacího rízení - Zakázka zadávaná koncesionárem, který není verejným zadavatelem

-

-

12

2004/18/EC

Oznámení o souteži o návrh

2014/24/EU

Oznámení o souteži o návrh

2004/17/EC

2014/25/EU

13

2004/18/EC

Výsledky souteže o návrh

2014/24/EU

Výsledky souteže o návrh

2004/17/EC

2014/25/EU

14

-

Oznámení dodatecných informací, informací o nedokonceném rízení nebo opravy

-

Oznámení zmen nebo dodatecných informací

15

2004/18/EC

Oznámení o dobrovolné pruhlednosti ex ante

2014/23/EU

Oznámení o dobrovolné pruhlednosti ex ante

2004/17/EC

2014/24/EU

2009/81/EC

2014/25/EU

 

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Oznámení predbežných informací k zakázkám v oblasti obrany a bezpecnosti

-

-

17

2009/81/EC

Oznámení o zakázce v oblasti obrany a bezpecnosti

-

-

18

2009/81/EC

Oznámení o zadání zakázky v oblasti obrany a bezpecnosti

-

-

19

2009/81/EC

Oznámení o subdodávce

-

-

20

 

 

2014/23/EU

Oznámení o zmene

-

-

2014/24/EU

 

 

2014/25/EU

21

-

-

2014/24/EU

Sociální a jiné zvláštní služby – verejné zakázky

22

-

-

2014/25/EU

Sociální a jiné zvláštní služby – verejné služby

23

-

-

2014/23/EU

Sociální a jiné zvláštní služby – koncese

24

-

-

2014/23/EU

Oznámení o zahájení koncesního rízení

25

-

-

2014/23/EU

Oznámení o výsledku koncesního rízení

T1

Narízení 1370/2007 – Verejné služby prepravy cestujících po železnici a silnici

Oznámení predbežných informací pro verejnou zakázku na služby

-

-

T2

Narízení 1370/2007 – Verejné služby prepravy cestujících po železnici a silnici

Oznámení informací o zadání verejné zakázky na služby

-

-