Zasílání elektronických oznámení

Elektronická oznámení zajišťují rychlost a přesnost Oznámení odeslaná ve strukturované elektronickém formátu jsou zveřejněna do pěti dnů od jejich přijetí Úřadem pro publikace. Pro srovnání, u odeslání oznámení faxem, elektronickou poštou nebo poštou může zveřejnění trvat až 12 dnů.

On-line formuláře nebo XML soubory?

Jsou dva způsoby pro podání oznámení o veřejné zakázce pro zveřejnění ve strukturovaném elektronickém formátu:

  • Použití on-line formulářů získaných prostřednictvím aplikace eNotices).
    Toto se doporučuje pro veřejné zadavatele, kteří potřebují zveřejnit pouze malý počet oznámení ročně a/nebo kteří si nepřejí ztrácet čas a peníze na vývoj uzpůsobeného softwaru.
    Automatická kontrola povinných polí a jasná struktura elektronických oznámení zajišťují soulad s evropskými směrnicemi a minimalizují riziko vzniku chyb.
  • Získání oprávnění jako elektronický odesílatel TED a poskytnutí standardizovaných XML souborů Úřadu pro publikace.
    K tomuto postupu je nutné projít fází vývoje softwaru a komplexního otestování za účelem zajištění přijatelné kvality XML souborů.

Mezi typické elektronické odesílatele patří vnitrostátní úřední věstníky, veřejní zadavatelé, kteří zasílají velký počet elektronických oznámení, veřejné nebo soukromé subjekty jednající jménem „veřejných zadavatelů/subjektů", jakož i vývojáři softwaru pro elektronické zadávání veřejných zakázek.

Přečtěte si prosím Jak se stát elektronickým odesílatelem TED za účelem informací ohledně podání žádosti a výběrového řízení.