Nový harmonogram zveřejnění pro řadu S Úř. věst.: Od 1.1.2019 se budou oznámení o veřejných zakázkách na portálu TED zveřejňovat od pondělí do pátku.

Tenders Electronic Daily (TED), zveřejnění oznámení o veřejných soutěžích z EU a mimo EU

Informace týkající se elektronických odesílatelů TED

Přihláška on-line týkající se přípravy a zveřejnění oznámení o veřejné soutěži

Zadávací dokumentace pro výzvy EU k účasti ve veřejné soutěži
SIMAP [sımɑp], acronym
information system for public procurement (fr. système d'information pour les marchés publics).