Интернет страницата на SIMAP е преместена от http://simap.europa.eu на http://simap.ted.europa.eu. Моля, актуализирайте своите отметки.

Tenders Electronic Daily, публикуване на обявления за обществени поръчки от ЕС и извън него

Информация за и относно TED е-Податели

Онлайн приложение за подготвяне и публикуване на обявления за обществени поръчки

Тръжна документация за покани за конкурси на ЕС
SIMAP [sımɑp], акроним
информационна система за обществени поръчки (фр. système d'information pour les marchés publics).