Нов график на публикуването на ОВ S: от 1 януари 2019 г. обявленията за обществени поръчки в TED ще се публикуват от понеделник до петък.

Tenders Electronic Daily, публикуване на обявления за обществени поръчки от ЕС и извън него

Информация за и относно TED е-Податели

Онлайн приложение за подготвяне и публикуване на обявления за обществени поръчки

Тръжна документация за покани за конкурси на ЕС
SIMAP [sımɑp], acronym
information system for public procurement (fr. système d'information pour les marchés publics).